Voor ons is het de normaalste zaak van de wereld: de kraan opendraaien en er komt water uit wat ook nog eens te drinken is. Dit is geen vanzelfsprekendheid in alle landen op de wereld. Maar hoe komen we eigenlijk aan dat water en wat moet er allemaal gebeuren eer dat we het inderdaad kunnen drinken?

Zo wordt leidingwater in Nederland gewonnen en gezuiverd
© Pixabay.com

Welk water wordt er gebruikt?

In Nederland werken dagelijks tien waterbedrijven ontzettend hard om te zorgen dat wij ook iedere dag schoon drinkwater hebben. Het water wat hier voornamelijk voor gebruikt wordt is grondwater. Het overige water wat gewonnen wordt is voor 35% oppervlaktewater en voor 1% duinwater. Iedere waterbron vraagt om een aparte manier van zuiveren. Wanneer het water gezuiverd is, dan pas kan het water het leidingnet ingepompt worden, maar daar gaat dus wel wat aan vooraf.

Zoet of zout water

Dat er verschillende specifieke manieren van zuiveren zijn heeft ook te maken met het type water. Het ene water is zouter of zanderiger dan het andere. Zo kan er bijvoorbeeld in het westen van Nederland geen grondwater worden gebruikt omdat dit water te zout is. Gek genoeg is het water onder de duinen wel zoet. Dit is namelijk regenwater wat door de bodemlagen van de duinen is gezakt. Alleen het duinwater is niet voldoende om het hele westen van drinkwater te voorzien, dus wordt er hier ook ander water gebruikt.

Het oppervlaktewater

Men gebruikt vooral oppervlaktewater uit de Rijn, het IJsselmeer en de Maas, hiervoor worden speciale locaties aangewezen. Op deze plekken moet de waterkwaliteit voldoen aan de kwaliteitsnorm die in dit geval wordt bewaakt door Rijkswaterstaat. Ook zijn er speciale regels in deze waterwingebieden, zoals een verbod op lozen van afvalwater.

Zo wordt leidingwater in Nederland gewonnen en gezuiver
© Pixabay.com

De drinkwaterbedrijven

De drinkwaterbedrijven zuiveren het water en maken er drinkwater van. Dit drinkwater moet aan wettelijke normen voldoen. Zodra het water geschikt is als drinkwater, wordt het opgeslagen in reservoirs, waardoor er 24/7 betrouwbaar drinkwater geleverd kan worden. Ook als de stroom uitvalt.

Er zijn verschillende processen tijdens de stappen om er drinkwater van te maken, onder andere:

*Er wordt gekeken naar het fosfaatgehalte
*Zeven op organisch materiaal en zand
*Bacteriën en virussen onschadelijk maken
*Ontharden (zorgen dat er minder kalk in het water zit) naar ongeveer 8,5 graden Dh.
*Actieve kool toevoegen voor verwijderen van schadelijke stoffen, later het water weer zuiveren van de poederkool
*Beluchting en snel-filtratie om de oxiden en poederkool op de zandfilters achter te laten
*Een langzame zandfiltratie

Bewaking van de kwaliteit

Het grond- en oppervlaktewater wordt voortdurend bewaakt, hiervoor gebruikt men het Protocol monitoring en toetsing drinkwaterbronnen KRW. Zodra de kwaliteit van het water niet aan de eisen voldoet of als deze situatie eraan dreigt te komen, wordt er actie ondernomen. Voor het grondwater is dat door de provincie en voor het oppervlaktewater is dat door de waterbeheerder. Er wordt altijd een gebiedsdossier opgesteld en bijgehouden, hierin zijn zowel de overheden als de drinkwaterbedrijven actief. Als het uiteindelijk drinkwater is, gaat het via de waterleidingen naar de woningen en bedrijven. En vervolgens kunnen wij schoon drinkwater uit de kraan tappen.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *