Wanneer je als Nederlander in de buurt van een rivier of de kust woont, is er altijd een risico op overstroming. Meerdere keren hebben we in Nederland meegemaakt dat door hoge waterstanden rivieren overstroomden en omliggende huizen en bedrijven onder water kwamen te staan. Maar wat kun je het beste doen als er een overstroming dreigt? In dit artikel geven we je goede tips over hoe je moet handelen bij een (dreigende) overstroming.

Wat moet je doen bij (dreigende) overstroming
© Pixabay.com

Weggaan of thuisblijven?

De eerste vraag die je jezelf moet stellen bij een dreigende overstroming, is of je thuis moet blijven of weg moet gaan. Factoren die bepalen wat je moet doen, vertrekken of blijven, zijn: de omvang van de overstroming en de tijd die je nog hebt. Als de overstroming beperkt lijkt te blijven en je voldoende tijd hebt, dan kun je het beste thuisblijven en proberen zoveel mogelijk spullen te redden door ze te verplaatsen naar de eerste verdieping. Ook kun je bij voldoende tijd je woning afschermen met zandzakken om het water proberen tegen te houden. Wordt er een flinke overstroming verwacht en heb je weinig tijd? Dan kan het verstandiger zijn om je woning tijdig te verlaten om geen risico te lopen.

Luister naar professioneel advies

Belangrijk bij een dreigende ramp zoals een overstroming, is om de radio, computer of tv aan te zetten en de berichtgeving over de dreigende overstroming nauwlettend te volgen. Luister naar de rampenzender en volg hun adviezen op, zodat je de risico’s voor jezelf zoveel mogelijk kunt beperken. Je kunt ook kijken op de website van de Veiligheidsregio waar je woont om op de hoogte te blijven van wat je het beste kunt doen gezien de situatie. Een goede website om te volgen bij crisissituaties zoals (dreigende) overstromingen, is crisis.nl. Via deze website informeert de Rijksoverheid de bevolking als er een ramp gaande is of dreigt, of als er sprake is van een ernstige calamiteit.

Wat moet je doen bij (dreigende) overstromin
© Pixabay.com

Tips als je thuisblijft bij een overstroming

Blijf je thuis bij een (dreigende) overstroming? Zorg er dan voor dat je in je woning of het pand waar je zit de hoogste plek opzoekt. Je kunt ook naar een droge plek gaan in de buurt van je huis, zoals een heuvel. Belangrijk is verder om ervoor te zorgen dat je vanaf de betreffende plek, zoals een zolder, altijd kunt ontsnappen via het dakraam, met een touw of per ladder. Slim is om medicijnen, contactlenzen, spullen voor de hygiëne, noodzakelijke kleding – zeker bij koud en guur weer – en een EHBO-kist op een hoge, droge en een goed bereikbare plek te leggen. Verder moet je een voorraad goed houdbaar eten en drinken apart leggen, zodat je enkele dagen kunt overleven als dat nodig is.

Tips als je je woning moet of gaat verlaten

Is de aankomende overstroming zo dreigend dat je je woning moet verlaten? Neem dan alleen het hoogstnoodzakelijke mee. Denk hierbij aan warme kleding, stevige schoenen en proviand om enkele dagen te kunnen eten en drinken. Zorg dat de auto afgetankt is. Informeer vrienden en familie en sluit je woning goed af!

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *