Nederland heeft misschien wel het beste kraanwater ter wereld. Wij kunnen onbezorgd grote hoeveelheden water uit de kraan drinken zonder enige kans op ongewenste effecten. Maar hoe kan dat eigenlijk? In de Drinkwaterwet en in het Drinkwaterbesluit hebben we Nederlandse kwaliteitseisen en normen vastgelegd. Daarin staat bijvoorbeeld hoe vaak het water moet worden gecontroleerd. En ook hoeveel er van welke stoffen in het water mag zitten. Deze normen zijn vastgelegd en onze drempelwaarden liggen daar zelfs nog onder. Ons drinkwater uit de kraan wordt strenger gecontroleerd dan ons voedsel.

Hoe schoon is je kraanwater
© Pixabay.com

Toevoegingen aan water
Als je in het zuiden van Europa de waterkraan opendraait, dan ruik je vaak een chloorlucht. Chloordioxide wordt soms toegevoegd aan water om bacteriën tegen te gaan. Het leidingennetwerk in Nederland echter, is van hoge kwaliteit. Wij kennen eigenlijk nauwelijks grote lekken. Hoe meer lekken er zijn, hoe groter de kans dat er bacteriën of ander vuil in het water terechtkomt. Wij hoeven dus over het algemeen geen chloordioxide aan ons water toe te voegen. Ook fluoride wordt niet aan het water toegevoegd in Nederland. Ons water wordt behandeld met ozon of UV licht voordat het op transport gaat naar ons toe. En dat is lekkerder en gezonder dan water met chloordioxide.

Waterleidingen
De waterleidingen in Nederland worden erg goed onderhouden. Door de samenstelling van onze bodem is er ook minder gevaar op beschadigingen van ondergrondse leidingen dan bijvoorbeeld in rotsachtige grond in andere landen. Dus kan het transport vanaf de winplaats van het water efficiënt en hygiënisch plaatsvinden. En, omdat wij in Nederland op veel plekken water kunnen winnen uit de grond, hoeft het water geen lange weg af te leggen van de winplaats naar je huis.

Grondwater
In Nederland wordt op verschillende manieren water gewonnen. Het meeste water wordt gewonnen uit de grond. Dit is water dat door het aardoppervlak gedurende een jarenlang proces heel langzaam door zand en kleilagen diep naar beneden is gezakt. Deze lagen zuiveren het water. Op die diepte bevat het water zelfs geen zuurstof meer. Dus kunnen bacteriën er ook niet in groeien.

Hoe schoon is je kraanwate
© Pixabay.com

Wat zit er in ons drinkwater?
Omdat er in Nederland meerdere plekken zijn waar water wordt gewonnen, verschilt de samenstelling. Maar over het algemeen kun je zeggen dat ons drinkwater uit de kraan voor vijftig procent bestaat uit waterstofcarbonaat. Daarna volgen chloride, sulfaat en calcium en natrium met ongeveer ieder tien procent. De overige tien procent samen bevat magnesium, kalium en nitraat. Helaas is water ook gevoelig voor bodemverontreiniging. Dat komt vooral door bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt in de landbouw. Ook de veeteelt zorgt voor vervuiling door diergeneesmiddelen. En meer recentelijk is ook de opkomst van het gebruik van aardwarmte een potentieel probleem. Soms moet er voor aardwarmte dieper geboord worden dan onze waterbronnen in de grond. Daarmee wordt de kleilaag doorboord die ons water beschermt en filtert. Ook is er een toename in chemische stoffen door medicijnresten aangetroffen in ons water. Wij dragen zelf de verantwoording voor ons schone water. Water is het begin van alle leven.

1 Reactie

  1. Lionel zegt:

    Kraantjeswater of flessenwater drinken? De bronnen van het flessenwater kennen dezelfde problemen en kraantjeswater wordt dan net iets beter gecontroleerd. Dus ik kies voor de kraan.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *